Ensi ja turvakotien liiton "Ihana seurustelu" hanke pyrkii tuomaan esille turvallisen seurustelun piirteitä ja auttamaan lapsia sekä nuoria tunnistamaan ihmissuhteissaan haitallisia käyttäytymismalleja. Kampanjan keskiössä on halu varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus tulla rakastetuksi ilman henkisen tai fyysisen väkivallan uhkaa. Kampanja tarjoaa nuorille tietoa ja välineitä tunnistaa turvallisen seurustelusuhteen piirteet ja  rohkaisee heitä tunnistamaan omat rajansa ja pitämään niistä kiinni.

Kampanjassa käsitellään raskaita aiheta, mutta kuvituksessa pyrittiin käyttämään vähemmän triggeröivää kuvastoa ja painottaa terveen suhteen tuomia ihania fiiliksiä. Kuvitukset edustavat erilaisia ihmisiä erilaisissa suhteissaan, mikä korostaa seurustelun monimuotoisuutta ja kaikille avointa oikeutta kokea kokea välittämistä.
 
Tiedon kautta voidaan luoda ympäristöä, jossa jokainen nuori voi kokea olevansa arvokas ja ansaitsevansa terveitä ja kunnioittavia ihmissuhteita.
Back to Top