Kuvitukset Tasa-arvo valiokunnan #TasaArvoVaalit 2023 kampanjaan
Kampanjan tavoitteena oli nostaa esille tasa-arvo kysymyksiä ja ongelmia joihin eduskunnan tulisi ottaa kantaa ja puuttua. Kampanja oli suunnattu niin ehdokkaille kuin myös äänestäjille.
Kuvitusten teemoja olivat esimerkiksi tasa-arvoiset vanhempainvapaat, koulutus, sukupuolittunut väkivalta ja palkka tasa-arvo
Back to Top